Jak jezdit v pruzích pro cyklisty a na cyklostezkách Rady, jak si užít zábavnější, odpovědnější a zdvořilejší jízdy.

Jak jezdit v pruzích pro cyklisty a na cyklostezkách Rady, jak si užít zábavnější, odpovědnější a zdvořilejší jízdy.

Zodpovědností každého cyklisty je znát pravidla silničního provozu a respektovat ostatní jezdce, motoristy a chodce bez ohledu na to, kde jezdí. Sestavili jsme pár obecných pravidel jízdy na kole. Dále jsme vymezili konkrétní pokyny pro jízdu v pruhu pro cyklisty se společným provozem s ostatními vozidly i v pruhu pro cyklisty s odděleným provozem cyklistů a také na cyklostezkách.

Pravidla jízdy na kole

Uvědomte si, že kola jsou dopravní prostředky. Proto jezděte ve správném směru, dbejte dopravních značek a světelných signálů a nejezděte po chodníku.

K ostatním cyklistům, chodcům a motorovým vozidlům se chovejte ohleduplně.

Cyklistu či chodce při předjíždění upozorněte, že ho hodláte předjet například těmito slovy: „po vaší levici“, aby vám nevstoupil před kolo buď z nepozornosti či z úleku.

Při odbočování vždy signalizujte rukou, abyste upozornili ostatní cyklisty, řidiče či chodce, že hodláte odbočit.

Nezapomínejte, že i když jedete v pruhu pro cyklisty, neznamená to, že vám motorová vozidla automaticky dají přednost. Ne každý řidič si vás všimne, proto buďte vždy opatrní.

Jízda v pruhu pro cyklisty se společným provozem s ostatními vozidly

Cyklistické pruhy se společným provozem s ostatními vozidly vedou po běžných komunikacích a nejsou odděleny od pruhů pro motorová vozidla.

1) Dávejte pozor na otevírané dveře. Zejména tehdy, když pruh pro cyklisty vede podél zaparkovaných automobilů. Vyhnete se tak srážce s dveřmi.

2) Při odbočování doleva buďte maximálně opatrní. Buď opatrně najeďte do pruhu pro motorová vozidla anebo dojeďte až ke křižovatce a zastavte na pravé straně silnice. Když se rozsvítí zelené světlo nebo je to bezpečné, přejděte na druhou stranu.

3) Dávejte pozor na vozidla odbočující doprava. V pruzích pro cyklisty se společným provozem by řidiči měli cyklisty dobře vidět, protože jedou přímo vedle nich. Nicméně to nikdy nepovažujte za samozřejmost. Buďte velmi opatrní vždy, když se blížíte ke křižovatce.

Trek Dual Sport

Jízda v pruhu pro cyklisty s odděleným provozem cyklistů

Pruhy pro cyklisty s odděleným provozem cyklistů jsou od jízdních pruhů pro motorová vozidla odděleny obrubníky, sloupky či zaparkovanými automobily.

1) Při opouštění pruhu pro cyklisty s odděleným provozem cyklistů buďte maximálně opatrní. Například při objíždění překážky, odbočování doleva či otáčení. Při odbočování doleva buďte maximálně opatrní.

2) Dávejte pozor na vozidla odbočující doprava. Pruhy pro cyklisty s odděleným provozem cyklistů jsou zpravidla na křižovatkách dobře viditelné, avšak někteří řidiči je buď přehlédnou, zapomenou, že vůbec existují, anebo zrovna nedávají pozor.

3) Je-li to možné, jezděte uprostřed pruhu. V případě pruhu pro cyklisty odděleného obrubníkem, jezděte spíše v prostřední části pruhu. Vyhnete se tak loužím, překážkám či předmětům, které by vám mohly vlítnout pod kola.

Jízda na cyklostezkách:

Na cyklostezkách se obvykle setkáte s dalšími cyklisty či chodci. Motorová vozidla potkáte pouze na křižovatkách.

1) Pečlivě sledujte provoz kolem sebe. Zejména dávejte pozor na chodce, děti, pejsky, kočárky, ostatní cyklisty, turisty apod. Když je kolem rušno, lidé nedávají pozor a často jednají nepředvídatelným způsobem.

2) Při předjíždění ostatních účastníků postupujte velmi opatrně. Před předjížděním je upozorněte například slovy „po vaší levici“ anebo použijte zvonek. V závislosti na tom, koho předjíždíte a zda dává či nedává pozor, zpomalte. Rovněž nejezděte vysokou rychlostí v místech s hustým provozem.

3) Dbejte dopravního značení. Většina cyklostezek je obousměrná, proto jeďte ve správném pruhu, pokud nepředjíždíte. Má-li cyklotrasa vyhrazený pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, jeďte v pruhu pro cyklisty.

Všichni kolem vás se snaží někam dojet, ať do práce či za zábavou, a to bez ohledu na to, zda jedou po silnici či cyklistické stezce. Řiďte se silničními pravidly, všímejte si svého okolí a k ostatním se chovejte ohleduplně. Všichni účastníci provozu si pak jízdu více užijí. Vždy jezděte s předními a zadními světly a nasazenou přilbou. Zvažte také vybavení s vysokou viditelností, aby vás nikdo nepřehlédl.

Připoj se k #GoByBike

Připojte se k tisícům dalších cyklistů v jednoduchých a smysluplných opatřeních v oblasti klimatu. Vyberte si kolo na jeden nebo více výletů každý týden a označte fotografii ze své jízdy pomocí #GoByBike pro zdraví lidí a planety.
Dozvědět se více

About the Author: Trek

Naše poslání: stavíme pouze produkty, které máme rádi, poskytujeme našim zákazníkům jedinečnou pohostinnost a měníme svět tím, že dostáváme více lidí na kolo.