Časopis Fortune zařadil Trek mezi nejlepší zaměstnavatele v oblasti maloobchodu 400 volných pracovních pozic. Nastupte na vysněného místo do úžasného autobusu společnosti Trek. Jak si ho najdete?

Časopis Fortune zařadil Trek mezi nejlepší zaměstnavatele v oblasti maloobchodu 400 volných pracovních pozic. Nastupte na vysněného místo do úžasného autobusu společnosti Trek. Jak si ho najdete?

Časopis Fortune zařadil tento měsíc společnost Trek mezi nejlepší zaměstnavatele v oblasti maloobchodu. Na takové vyznamenání jsme patřičně hrdí. Všichni naši zaměstnanci jsou ale zajedno v tom, že to není ocenění firmy, ale lidí, kteří ji utvářejí.

„Lidé jsou u nás na prvním místě,“ říká viceprezident pro lidské zdroje a informační technologie společnosti Trek Mark Joslyn. „Na této myšlence firma staví od úplného začátku. Abychom v tomto náročném roce dokázali adekvátně reagovat na novou situaci, poučit se z ní a dál jít za naším cílem dostat víc lidí na kola a udělat tak ze světa lepší místo k životu, museli jsme se víc než když dřív opřít o hodnoty, které vyznáváme.“

Letos se za volností a zábavou, kterou kola nabízí, vypravilo asi nejvíc lidí v historii. Mohli jsem se díky tomu pustit do výjimečných věcí. Rozproudili jsme například klíčové iniciativy v oblasti rozmanitosti, udržitelnosti a prosazování zájmů cyklistiky, vytvořili nové pracovní příležitosti v různých koutech světa a vydali se směrem k lepším zítřkům.

Chcete nasednout do našeho úžasného autobusu? Mark Joslyn vám v tomto rozhovoru vysvětlí, čím jsme si zařazení do žebříčku časopisu Fortune vysloužili, jaké má kariéra v naší maloobchodní síti prodejen výhody a proč za úspěchy firmy může filozofie vyjádřená heslem „Jezděte na kolech, bavte se a užívejte si to“.

Tři zaměstnanci před prodejnou Trek.

Na otázky odpovídal viceprezident pro lidské zdroje a informační technologie společnosti Trek Mark Joslyn

Proč je u vás radost pracovat?

Za skvělým pracovním prostředím vždy stojí nějaké solidní a smysluplné poslání. Nazvali jsme ho „Proč s velkým P“ a bavíme se o něm na všech odděleních, v prodejnách i na schůzích vedení. Naším posláním je prostřednictvím kol změnit svět k lepšímu a každý zaměstnanec se s ním firmě snaží pomoci.

Přináší nám obchodní úspěchy, díky nimž můžeme uvážlivě investovat do zaměstnanců a nabízet jim jedinečné benefity, které jsou ve většině ostatních firem výjimkou. Výsledkem je mimořádně nízká fluktuace pracovníků v celé firmě, která nám umožňuje ještě výraznější investice do lidí, s nimiž pak přichází i mnohem větší odhodlání plnit naše poslání.

Jakým způsobem udržujete firemní kulturu při práci na dálku?

Opravdu smysluplná firemní kultura vzkvétá v jakémkoli pracovním prostředí. Jsme v kontaktu, investujeme do řešení, která nám práci na dálku usnadňují, a neslevujeme z našich hodnot. Lidi jsou pro nás vždy na prvním místě. Vždy se snažíme být podnikáním prospěšní ostatním.

Naše firemní kultura stojí za všemi obchodními úspěchy. Máme tu výhodu, že komunikaci máme dokonale zažitou. Když udeřila pandemie, nemuseli jsme narychlo vymýšlet komunikační plán. Už jsme ho měli. Museli jsme ho jen přizpůsobit intenzivnějšímu využívání, protože v nově nastaveném systému musela na dálku pracovat mnohem víc lidí. Všechny zaměstnance jsme požádali, abychom ke komunikaci přistupovali jako rodina, a se všemi se snažíme být v častém kontaktu.

Co jste museli změnit, abyste pandemická pracovní rizika snížili na minimum?

Zdraví bylo samozřejmě na prvním místě. Podařilo se nám rychle zareagovat a přizpůsobit naše maloobchodní aktivity tak, abychom mohli fungovat i za mimořádných opatření. Museli jsme v našich prodejnách zavést různé novinky, například doručení domů, nebo stanovit pravidla pro nakupování a servis s bezpečným odstupem, abychom ochránili zdraví zaměstnanců, zákazníků i jejich blízkých. Mohli jsme díky tomu obsluhovat nejen zákazníky, kteří kolo využívají denně, ale i nové zájemce, kterým cyklistika učarovala svou neomezenou volností a pohodou. O nabyté poznatky ohledně bezpečnějšího poskytování služeb jsme se podělili i s ostatními prodejci kol, aby tyto nebývale nejisté časy co nejlépe zvládli.

Mnoho lidí vnímá práci v prodejně jízdních kol jako dočasnou záležitost. Jak se vám daří tento stereotyp rozbíjet?

Vyznáváme myšlenku, že práce v prodejně může být báječným odrazovým můstkem pro další kariéru ve firmě. Těchto zkušeností si ceníme. Respektujeme, že někteří zaměstnanci prodejen budou pracovat jen na poloviční úvazek a mít i další aktivity, a jiní tuto příležitost využijí jako odrazový můstek k získání práce na našem ředitelství. V dnešní době se také víc než kdy dřív ukazuje, že práce v prodejnách Trek může klidně být i dlouhodobou záležitostí. Expandujeme totiž do nových lokalit a oblastí, což s sebou přináší větší počet pracovních míst v maloobchodní oblasti i mimo jednotlivé prodejny. U nás je zkrátka kariérních možností celá řada.

Čím jsou stávající i připravované pracovní pozice charakteristické?

Momentálně nabízíme přes 400 nových pracovních příležitostí a velkou část z nich tvoří pozice v prodejnách po celé zemi. Hledáme lidi, kteří se rádi učí a rádi pomáhají ostatním. Vyrábíme kola, ale mnohem důležitější roli u nás hraje přívětivost k zákazníkům. Klíčovou součástí našich firemních hodnot je špičková úroveň péče o každého zákazníka, která se prolíná všemi pracovními pozicemi, od techniků a designérů po finanční analytiky nebo zaměstnance prodejen. Zodpovědná péče o zákazníka je u nás nezbytná.

Během pandemie jsme se naučili věci, které natrvalo změní fungování firmy. Už například najímáme zaměstnance, kteří pracují na dálku, což bylo před rokem či dvěma zcela nepředstavitelné, protože jsme neměli důkazy o tom, že tento model funguje.

Dnes se nám hlásí zájemci z nových oblastí, zejména na pracovní pozice v maloobchodu, a můžeme si tedy vybírat z mnohem pestřejšího souboru uchazečů s rozmanitými zkušenostmi, nápady, schopnostmi, dovednostmi apod. A každá nově otevřená pozice nás postupně přibližuje k různorodější skladbě zaměstnanců.

Viceprezident společnosti Trek Mark Joslyn před ředitelstvím firmy s rozpřaženýma rukama.

Připoj se k #GoByBike

Připojte se k tisícům dalších cyklistů v jednoduchých a smysluplných opatřeních v oblasti klimatu. Vyberte si kolo na jeden nebo více výletů každý týden a označte fotografii ze své jízdy pomocí #GoByBike pro zdraví lidí a planety.
Dozvědět se více

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.