Mají přilby nějakou dobu životnosti? Kdy je třeba přilbu vyměnit a jak se o ni správně starat

Mají přilby nějakou dobu životnosti? Kdy je třeba přilbu vyměnit a jak se o ni správně starat

Bezpečnost a výměna cyklistických přileb

Před každou jízdou je důležité zajistit, aby byla přilba v dobrém stavu a správně nastavená. Jsou zde i jiné faktory kromě promáčknutí a škrábanců, kvůli nimž je potřeba přilbu vyměnit?

Zcela jistě. Níže naleznete naše doporučení týkající se přileb. Nezapomeňte rovněž nahlédnout do příručky pro uživatele od výrobce přilby, která obsahuje příslušné pokyny.

Kdy se doporučuje přilbu vyměnit?

Ochranná funkce přilby spočívá v tom, že náraz je pohlcen částečným zničením skořepiny nebo vložky. Toto poškození nemusí být patrné. Proto by se měla přilba po nárazu zlikvidovat nebo vyměnit, i když na první pohled vypadá nepoškozeně.

Mají přilby nějakou dobu životnosti?

Opotřebenou nebo poškozenou přilbu vyměňte za novou. Životnost přilby je omezená. Je nutné ji vyměnit i tehdy, pokud jeví známky opotřebení. Navíc jednotlivé díly přilby ztrácejí postupně pevnost. Doporučujeme vyměnit přilbu po třech letech, i když není poškozená.

Pravidelná a řádná péče o přilbu může odhalit její poškození nebo opotřebení.

Jak čistit cyklistickou přilbu

Záruka výměny po nehodě Crash Replacement Guarantee na černém pozadí

Záruka výměny v případě nehody 

Pokud dojde během prvního roku používání k nehodě, helmu Bontrager vám rámci záruky výměny po nehodě (Bontrager Crash Replacement Guarantee)  zdarma vyměníme. Poškozenou přilbu Bontrager jednoduše nahlásíte nám nebo nejbližšímu prodejci, dodáte původní doklad o koupi, sdělíte podrobnosti o nehodě a zpáteční adresu, kam máme náhradní přilbu odeslat.

Bezpečnostní normy a testování přileb

Normy týkající se cyklistických přileb udávají minimální požadavky na důležité parametry, jako je řízení nárazu a síly popruhů. Konkrétní normy, kterým daná přilba vyhovuje, jsou uvedeny na nálepkách uvnitř. Daná nálepka dokládá, že přilba splňuje minimální požadavky dané normy.

Norma CPSC je zákonným požadavkem pro všechny přilby určené na americký trh. Byla přijata Americkou komisí pro bezpečnost spotřebitelských výrobků a je povinná v případě všech přileb vyrobených pro americký trh po roce 1999.

Pro Evropskou unii je to označení CE, které znamená, že daný výrobek má prohlášení o shodě se směrnicí EU na základě certifikátů vydaných po provedení příslušných zkoušek.

Dělený obrázek přilby Circuit WaveCel zobrazující výstelku WaveCel

Přilba je vybavená skládací skládací buněčnou vrstvou WaveCel

Pokud chcete koupit jen jednu přilbu, vyberte si Circuit WaveCel

Nová mimořádně univerzální přilba Circuit WaveCel je vhodná do každého terénu. Její aerodynamický profil a lehká konstrukce zaručují pohodlí na dlouhých jízdách na silnici a její odolnost vás ochrání na trailu. Navíc je přilba Bontrager vyplněna skládací buněčnou vrstvou WaveCel, která absorbuje nárazy a při určitých cyklistických nehodách je efektivnější než klasické pěnové helmy.

Prohlédněte si přilbu Circuit WaveCel >>> 

Jak přilba tlumí nárazy díky technologii WaveCel >>>

Zákony týkající se cyklistických přileb

Každá země má své zákony a normy týkající se používání cyklistických přileb. V České republice mají ze zákona povinnost jezdit na kole s přilbou pouze osoby mladší 18 let. Pro cyklisty starší 18 let není tato povinnost zákonem stanovená, je ale důrazně doporučována policií, odbornou veřejností i samotnými cyklisty.

Na Slovensku jsou ze zákona povinni mít přilbu během jízdy na kole cyklisté mladší 15 let.

Přilba Circuit WaveCel s nainstalovaným světlem a šedým pozadím

Pro kvalitní trénink kvalitní pedály jako Bontrager Circuit, které udrží nohu tam, kde má být.

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.