Tohle je Wozani – seznamte se Starosta, který při vedení své obce jezdí na kole

Tohle je Wozani – seznamte se Starosta, který při vedení své obce jezdí na kole

Jako hlava vesnice Hwange v Zimbabwe sehrává Wozani důležitou roli v každodenním chodu komunity. Šíří zprávy od místního náčelníka, pomáhá vyjednávat spory u tradičního soudu a dohlíží na pořádek v několika vesnicích.

Jako otec tří dětí pracuje Wozani v několika zaměstnáních, aby uživil a zabezpečil svou rodinu. Jako starosta vesnice sice dostává plat, ten mu ale nestačí na pokrytí jeho měsíčních výdajů. Wozani pracuje také jako řemeslník, vyřezává suvenýry pro turisty a provádí drobné kovářské práce, aby si zvýšil příjem.

Někdy Wozani denně urazí až 10 km, když se potřebuje dostat i do těch nejvzdálenějších míst, která jsou pod jeho dohledem. Jednou za měsíc cestuje 19 km tam a zpět do paláce náčelníka na schůzi vedení vesnice.

„Cestování na velké vzdálenosti je pro mě v mé práci pro naši obec největší výzvou,“ říká.

Vzdálenost je pro většinu lidí ve venkovských oblastech, jako je Hwange, velkou výzvou. Studenti, farmáři, zdravotníci a další lidé často nemají jinou možnost než urazit dlouhé vzdálenosti pěšky, což je stojí drahocenný čas a energii.

Také Wozani dlouhou dobu chodil téměř všude po svých. Nyní může díky kolu Buffalo zajet kamkoli je třeba, takže může věnovat více času své rodině a pečovat o ni. Dokáže se tak lépe starat i o širší komunitu.

„Jízdní kolo mi velmi ulehčuje práci ve službě komunitě,“ dodává. „Díky kolu dokážu zajistit, aby zde byla moje komunita tou nejlépe se rozvíjející komunitou a bezpečným místem pro život.“

Chcete pomoci získat kolo někomu, jako je Wozani?

Dary věnované organizaci World Bicycle Relief pomáhají lidem ve venkovských komunitách po celém světě k větší mobilitě. A nyní až do 31. prosince 2022 dorovnává společnost Trek všechny dary až do výše 500 000 USD.

Zjistěte více a přispějte

Make a life-changing donation

A donation to World Bicycle Relief helps under-resourced communities get the tools they need to conquer the challenge of distance and realize their goals.
Donate now

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.