A smiling girl in her school uniform stands behind a Buffalo Bicycle with a row of bikes behind her.

Samen hebben we ruim $1 miljoen ingezameld voor World Bicycle Relief

Een samenvatting van onze inzamelingsactie tijdens de feestdagen van 2023