Czyste Szlaki wspierane przez dzieciaki

„Takie będą szlaki wypieszczone, jakie naszej młodzieży przygotowanie”