Trek Days 2022 – Akcja Czyste Szlaki Polska

111 zaangażowanych środowiskowo osób posprzątało szlaki Skrzycznego