Fotografia Johna Burka, generálneho riaditeľa spoločnosti Trek Bicycle

Podpora rovnosti

Nadácia Women‘s Sports Foundation udelila cenu prezidentovi spoločnosti Trek, Johnovi Burkovi