Bli snabbare på stigen på en vecka Förändringar kanske inte sker över en natt, men vad händer på en vecka?

Bli snabbare på stigen på en vecka Förändringar kanske inte sker över en natt, men vad händer på en vecka?

Vi önskar väl lite till mans att man kunna vakna upp på morgonen för att ge sig av ut på stigarna och sätta rekord, men verkligheten är att det tar tid att bli bättre. Men om vi inte har så gott om tid, är det möjligt att bli bättre på en vecka?

Även om en del cyklister svär vid sina turstrumpor att de ska prestera bättre på tävlingsdagen går det inte att lita till skrock för att cykla fortare. Det är bättre att lägga ned några månader av hård träning för att kunna stiga upp på pallen. Trots tidsbrist finns det ändå en bra chans att du kan göra vissa framsteg på sju dagar, bara du lägger fokus på rätt saker. Vi lyssnar på Pinkbikes Christina Chappetta @cchappetta1 för att få veta mer om hur man kan förbättra sig genom att satsa på teknik och fokusera på rätt områden, och hur ökad hastighet kan uppnås även om tiden är knapp.

Hur vi kan cykla fortare på en vecka

Först av allt behöver du kunna mäta om du har blivit snabbare. Det innebär att du behöver ha en experimentmodell av något slag som utvisar om din topphastighet ändras över tid. Följ upplägget nedan för att registrera din nuvarande hastighet och logga framgångarna i slutet av veckan.

1. Välj stigen där du vill mäta dina framsteg.

Nyckeln till att uppnå mätbara framsteg på en vecka är att ha en bas och hålla fast vid den genom hela experimentet. Du kommer inte att kunna mäta din hastighetsförändring om du mäter din snabbhet på olika stigar, så var noga med att cykla på samma stig hela veckan.

2. Ta med en kompis

Bästa sättet att bli bättre på cykel är att engagera en utomstående. Det innebär att du ska cykla med någon som är lite snabbare än du och som har kunskap att hitta de bästa linjerna och teknikerna för att komma igenom de riktigt svåra partierna på stigen.

Men det räcker inte med att snappa upp tips från vänner. Hastigheten kan drastiskt förändras av aktuella förhållanden på stigen. Om den första cykeldagen har hårt och greppvänligt underlag och den sista slirigt och vått kan det bli svårt att upptäcka någon förbättrad tid. Det kan till och med bli så att tiden blir längre på slutvarvet. Genom att cykla med en kompis kan du beräkna din hastighetsförbättring som en procentuell jämförelse, även om det kräver lite matematiska beräkningar.

Efter varje klockat varv dividerar du kompisens tid med din egen och beräknar hur många procent snabbare eller långsammare som du var jämfört med kompisen. Om du vet att du är 8 % långsammare än din kompis första dagen är det enklare att se dina eventuella framsteg under veckan även om förhållandena ändras.

Här är en snabb formel för att beräkna din hastighet i procent av kompisens hastighet:

Kompisens hastighet i sekunder = X

Din hastighet i sekunder = Y

Skillnaden i tid = Z

Formel: X/Y = Z

Exempel:

Kompisens tid är = 97 s

Din tid är = 103 s

97/103 = 0,94

Flytta decimaltecknet två steg åt höger för att ändra till ett procenttal. Din hastighet blir i detta fall 94 % av kompisens hastighet, eller med andra ord, du är 6 % långsammare på den här rundan.

Varför är det här viktigt?

Vi vet att vädret och underlaget kan förändras mellan olika dagar, men skillnaden i hastighet mellan dig och din vän blir en ärlig uppskattning av din hastighet. Om förhållandena förändras under veckan påverkar det förutsättningarna för både dig och din kompis. Om du minskar skillnaden mellan er från 8 till 6 %, då vet du att du har cyklat snabbare och inte bara för att underlaget är bättre.

3. Utgångspunkten

Cykla ett övningsvarv tillsammans med din kompis för att lära känna stigen innan du ger dig på att göra ditt bästa. När övningsvarvet är klart ska du cykla stigen igen, så hårt som du bara kan, och klocka tiden för din topphastighet. Registrera din tid och använd formeln ovan för att beräkna din hastighet i procent av kompisens hastighet. Anteckna så att ni kommer ihåg utgångspunkten när ni provar igen nästa vecka.

4. Dela upp varvet

Det kan vara svårt att analysera hela stigen för att hitta partier där du kan förbättras. Om du delar upp den i olika sektioner blir det lättare. Tänk dig stigen i fyra eller fler sektioner, beroende på hur lång totallängden är, med definierade start- och stoppmärken (en korsning, ett krokigt träd eller annat kännemärke på stigen). Identifiera var svårigheterna finns, hur det ser ut före och efter, var din cykling fungerar riktigt bra och var den kan förbättras.

5. Möjlighet till förbättring

Om du har tillgång till en GoPro eller annan kamera ska du använda den för att ta bilder under varje varv för att du ska få en idé om var du tappar fart, var du tar svårigheterna helt perfekt och var du behöver öva lite mer. Om du inte har en kamera så kan du göra ”mentala anteckningar” och notera hur cyklingen känns. Du kan också be din kompis att cykla bakom dig och ge sina synpunkter. Notera hur du känner och hur en utomstående uppfattar din cykling.

Kändes det extra besvärligt och skakigt i början?

Du kanske låser dina armbågar över stenpartierna istället för att flyta med?

Är du inte säker på var den bästa linjen är går genom rötterna i en skarp vänstersväng?

Notera de partier som inte flyter på och cykla igenom dem några gånger. Cykla bakom din kompis genom de här partierna ett par gånger så att du kan se hur kompisen väljer linje och eventuellt hanterar terrängen annorlunda. Turas om att cykla framför eller bakom så att du kan prova kompisens linje alternativt få råd och en utomståendes perspektiv.

MedRapid Pack Hydro kan du kan ta med rikligt med grejer och vatten för att spränga fram varv efter varv och förbättra din hastighet på stigen.

Få verkliga data om dina förbättringar med de dubbelavkännande kraftmätningspedalernaGarmin Rally XC200 som mäter total pedaleffekt, kadens m.m.

Tanka dig själv, varv efter varv, med massor av vatten i vattenflaskan Voda som passar utmärkt i flaskhållaren eller i dina Rapid Pack-fickor.

6. Övning ger färdighet

Det ligger något i det här gamla talesättet, och kilometer efter kilometer kommer att göra stor skillnad för din förmåga. Under veckan ska du arbeta på att behärska varje sektion av stigen som inte flöt på bra under det första varvet. Cykla tills du känner dig nöjd. Cykla genom svårigheterna en i taget och foga sedan ihop dem till segment och slutligen alla segment till ett helt varv. Tveka inte inför att leda cykeln då och då för att verkligen hitta punkterna som saktar ned dig.

7. Markera dina framsteg, färdiga, gå

När du har tränat hårt i en vecka och gjort genomtänkta linjeval är det dags att knyta an till den första dagen. Slå en signal till din kompis och stick ut på stigen igen tillsammans. Gör ett övningsvarv för att känna på dagens förhållanden och gör sedan samma klockning som den första dagen. Sätt in siffrorna i formeln i Steg 2 och beräkna skillnaden mellan din nya tid och kompisens nya tid i procent.

Vad ser du? Är du snabbare efter en vecka?
Berätta det gärna i kommentarerna!

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.