Vlastní trenažér Trek Pracovníci v laboratoři Trek Performance Research se rozhodli, že zkonstruují speciální trenažér.

Vlastní trenažér Trek Pracovníci v laboratoři Trek Performance Research se rozhodli, že zkonstruují speciální trenažér.

Vývoj ve společnosti Trek spočívá v závratně rychlých inovacích a k novým nápadům nikdy nemáme daleko.  Náš inovační proces tedy závisí na naší schopnosti rychle otestovat funkčnost našich nových prototypů.

A zrovna tu jsme získali díky našemu speciálnímu trenažéru Trek. Jak jsme ho vyvinuli? Čtěte dál.

V minulosti jsme obvykle testovali výkon našich prototypů dvěma způsoby: v laboratoři a při zkušební jízdě.

V roce 2014 jsme si uvědomili, že pokud bychom zkombinovali výhody obou přístupů k testování, dokázali bychom zavádět inovace mnohem rychleji.

Vyrobili jsme si tedy vlastní modely silnic, na nichž jsme své výrobky doposud testovali, včetně známé dlažby z tradičních jarních závodů. Na této historické evropské dlažbě si ověřilo své schopnosti už několik generací jezdců. A nejen své schopnosti, ale i funkčnost svých kol. A právě tyto podmínky jsme se ve Waterloo rozhodli vytvořit.

Začali jsme zkoumat způsoby, jak z těchto modelů vyrobit trať, po které bychom mohli v ústředí společnosti Trek jezdit.  Jako nejschůdnější se nám jevila myšlenka vymodelovat betonovou zkušební trať.

skenování makety dlažby laserem

Po určitých počátečních úspěších jsme si uvědomili, že ani betonová trať neeliminovala nekonzistentní aspekty zkušební jízdy, k nimž patří rychlost jezdce, volba pruhu, povětrnostní podmínky a mnohé další.

A tak jsme to vzali z jiného úhlu. Pomocí laserového skeneru z naší metrologické laboratoře jsme vytvořili velice podrobný 3D počítačový model povrchu těchto silnic.

Hlavním přínosem těchto 3D modelů bylo to, že jsme dokázali definovat pravidla výběru pruhu v různém terénu, čímž jsme odbourali zdroj nekonzistence při testování na silnici.

Přidání profilu dlažby na stávající laboratorní zařízení.

Původně jsme chtěli replikovat hrbolatý povrch pomocí našich velkých bubnových zkušebních laboratorních strojů. Ale nakonec jsme se rozhodli, že ani tak bychom nezískali reálné podmínky.

Trenažéry Wodway ve fitku Trek

Pak se najednou během odpoledního tréninku ve fitku Trek dostavila inspirace. Věděli jsme, že pár akademických laboratoří používá trenažéry na kola, ale tuto myšlenku jsme zavrhli, protože pryžové řemeny trenažérů dokázaly vytvořit jen malé a jednoduché hrboly.

Ale trenažéry Woodway v našem fitku jsou jiné. Jejich běžecký povrch není z gumy, ale ze vzájemně propojených pevných lištiček, které tvoří jednolitou platformu na běhání. S tím se už dalo pracovat.

A shodou okolností je ústrědí společnosti Woodway pouhých 60 kilometrů od Waterloo. Vyměnili jsme si pár e-mailů a vydali se do závodu Woodway, abychom si promluvili s jejich konstruktéry a projeli se na jejich pracovním trenažéru.

Getting into the details at the Woodway Factory.

Po několika dalších návštěvách, během nichž jsme své nápady s replikováním reálných silnic otestovali, jsme ve spolupráci s konstruktéry Woodway vyrobili vlastní trenažér na testování kol, vůbec první na světě.

Konstruktér Trek Road Alex Bedinghaus testuje nový Madone. Popruh není volitelným příslušenstvím při rychlostech 40 km/h a 35procentním převýšení.

Tento trenažér dosáhne rychlosti až 40 km/h (25 mph) a až 35% převýšení. Díky němu dokážeme replikovat různé druhy terénu – od hladkých silnic až po různorodý povrch s vrstvou kamenů či kořenů až 50+ mm (2+ palců).

Instalace nepřerušovaného povrchu vyvinutého laserovým skenováním štěrkové silnice.

Od tradičních testů v laboratořích a zkušebních jízd neupouštíme. Trenažér však poskytuje další zcela realistickou metodu ve vysoce kontrolovaném prostředí pro testování prototypů, které vyvíjíme. A když ji zkombinujeme s vysokorychlostní kamerou, získáváme jedinečný nový vhled do fyzikálních vlastností cyklistiky.

Trenažér se stal jádrem výzkumného centra Trek Performance Research Center, v němž konstruktéři Trek vyvíjejí nové nápady bezprecedentním tempem.

About the Author: Trek Performance Research

Trek may have been born in a barn, but it was raised on rocket science. Trek Performance Research is the driving R&D force behind developing the industry’s most innovative products.