Hiilijalanjäljestämme huolehtiminen Trekin vuoden 2023 kestävän kehityksen raportti

Hiilijalanjäljestämme huolehtiminen Trekin vuoden 2023 kestävän kehityksen raportti

Trek julkaisi äskettäin vuoden 2023 kestävän kehityksen raporttinsa, josta löytyy tietoa kestävään kehitykseen tähtäävien päähankkeiden edistymisestä sekä suunnitelmasta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Tuorein raportti käyttää vertailukohtanaan Trekin vuonna 2021 julkaisemaa raporttia, joka oli ensimmäinen pyörävalmistajan tässä laajuudessa tuottama raportti.
Toista kertaa WAP Sustainability Consulting -yhtiön kanssa yhdessä toteutetussa tutkimuksessa arvioitiin päästöjä laajemmin, suoritettiin elinkaarianalyyseja ja tutkittiin tuotteen käytön aikaisia ja käytöstä poistumisesta syntyviä ympäristövaikutuksia. Laajempi tutkimus antoi paremman kuvan yhtiön kokonaispäästöistä ja mahdollisti selkeän lähtötilanteen määrittämisen päästövähennysten tavoitteiden asettamista varten.

• Uudessa raportissa on määritetty kunnianhimoisia lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka ovat linjassa SBTi-tavoitteiden (Science Based Target initiative) kanssa.
• Scope 3 –luokan (arvoketjusta ja hankinnoista aiheutuvat päästöt) päästöjen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2032 mennessä*
• Scope 1- (suorat kasvihuonepäästöt) ja Scope 2-luokan (päästöt, jotka syntyvät ostetun ja kulutetun energian seurauksena) päästöjen vähentäminen 68 prosentilla vuoteen 2032 mennessä*
• Kaiken käytettävän sähkön hankinta uusiutuvista energianlähteistä vuoteen 2030 mennessä

* Verrattuna vuoden 2021 lähtötasoon

hållbarhetsrapport 2023 Trek

Trek ei aio ostaa päästöhyvityksiä tavoitteisiin päästäkseen, sillä yhtiö ei voi olla varma siitä, mihin kompensaatiomaksua todellisuudessa käytetään ja onko siitä aitoa hyötyä. Lisäksi kompensointien hankinta voi haitata tärkeää työtä yhtiön omien toimintamallien tutkimisessa ja parantamisessa.

“Ensimmäisen, vuoden 2021 raporttimme jälkeen olemme edistyneet pyrkimyksessämme tulla vastuullisemmaksi toimijaksi, mutta myös havainneet osa-alueita, joissa on vielä kehitettävää. Tämä analyysi ja itsereflektointi on vahvistanut sitoutumistamme kestävään kehitykseen.” Eric Bjorling, Trekin brändijohtaja kertoo. “Toinen raporttimme kertoo läpinäkyvästi löydöksemme tämänhetkisistä päästöistämme sekä todelliset toimenpiteet, joihin ryhdymme pienentääksemme hiilijalanjälkeämme.”

Valtaosa Trekin päästöistä syntyy toimitusketjussa, joka koostuu Trekin tavarantoimittajista ja muista kumppaneista. Nämä päästöt ovat Scope 3 –luokan päästöjä ja yli 95 % Trekin kokonaispäästövaikutuksesta koostuu näistä päästöistä. Vaikka nämä päästöt eivät ole suoraan Trekin aiheuttamia, yhtiö kokee olevansa vastuussa niistä. Päästöauditoinnit ja elinkaariarvioinnit (LCA) ovat auttaneet Trekiä arvioimaan tämänhetkisiä päästöjään sekä määrittämään kuinka päästöjä voidaan vähentää kumulatiivisesti kaikkien valmistettavien tuotteiden osalta – sekä niissä käytettävien materiaalien että tuotteiden valmistusprosessien suhteen.

Scope 1- ja Scope 2-luokan päästöjen vähentämisessä Trek keskittyy vastuullisen vähittäiskauppatoiminnan haasteisiin, vihreään rakentamiseen investoimiseen, infrastruktuurin parantamiseen sekä siirtymään sähköisiin liikennevälineisiin. Uudistuvan energian hankinta on avainasemassa kestävän kehityksen suunnitelmassa ja Trek on jo tehnyt toimenpiteitä tämän suhteen. Yhtiön pääkonttorin ja Yhdysvalloissa tapahtuvan tuotannon sähkö hankitaan jo nyt uusiutuvista energialähteistä. Päästäkseen vuoden 2030 tavoitteisiinsa Trek pyrkii hankkimaan kaikkien omistamiensa tuotantolaitosten sähkön uusiutuvista energialähteistä ja selvittää mahdollisuuksia tehdä samoin myös alihankkijoidensa tuotantolaitosten osalta.

Raportissa käsitellään myös edistystä vuoden 2021 raportissa asetettujen tavoitteiden osalta:
• Pakkausmateriaalijätteen vähentäminen: Lopettamalla kertakäyttöisen muovin ja vaahtomuovin käytön pakkauksissaan, Trek on onnistunut vähentämään yli 240 000 kg muovijätettä vuosittain vuodesta 2020 lähtien.
• Sähköpyörien akkujen kierrättäminen: Trek aloitti yhteistyön Call2Recyclen kanssa vuonna 2022 varmistaakseen, että sähköpyörien omistajilla on helppo ja vastuullinen vaihtoehto akkujensa kierrättämiseksi niiden saavutettua elinkaarensa lopun. Tähän päivään mennessä Trekin jälleenmyyjät Yhdysvalloissa ovat auttaneet kierrättämään asianmukaisesti yli 3100 kg:n painosta sähköpyörien akkuja.
• Kierrätysmateriaalien käyttö valmistuksessa: Trek on siirtynyt vaatevalmistuksessaan käyttämään kierrätysmateriaaleja, kuten muovisista vesipulloista saatavaa materiaalia. Tämä siirtymä on auttanut pitämään lähes 38000 kg jätettä poissa kaatopaikoilta ja mahdollistanut miljoonien pois heitettyjen muovipullojen hyötykäytön.

Lue koko raportti täältä.

Tietoa kirjoittajasta: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.