Przejmowanie kontroli nad naszym wpływem na środowisko Raport zrównoważonego rozwoju Treka 2023

Przejmowanie kontroli nad naszym wpływem na środowisko Raport zrównoważonego rozwoju Treka 2023

Firma Trek Bicycle opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2023, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące wniosków i postępów firmy w zakresie kluczowych inicjatyw zrównoważonego rozwoju, w tym koncentracji na redukcji emisji gazów cieplarnianych. Nowy raport wykorzystuje pomiary bazowe z raportu zrównoważonego rozwoju Trek 2021 – pierwszego w swoim rodzaju raportu producenta z branży rowerowej – do śledzenia poczynionych przez nas zmian. W ramach drugiej współpracy z WAP Sustainability Consulting firma Trek przeanalizowała szerszy zakres kategorii emisji, przeprowadziła ocenę cyklu życia produktu, przeanalizowała wpływ na jego końcowy etap eksploatacji oraz na etap użytkowania, aby uzyskać dokładniejszy obraz całkowitych emisji związanych z produktem i naszą działalnością oraz określić jasny punkt wyjścia dla celów związanych z redukcją tych emisji.

W nowym raporcie wyszczególniono ambitne krótkoterminowe cele redukcyjne, które są zgodne z Science Based Target Initiatives (SBTi): (1) zmniejszenie emisji z zakresu 3 o 30% do 2032 r., (2) zmniejszenie emisji z zakresu 1 i 2 o 68% do 2032 r. oraz (3) pozyskiwanie całej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 2030 r.*. Aby zmniejszyć emisje, Trek nie będzie kupować pakietów kompensacyjnych, które mogą utrudnić kluczową pracę nad poznaniem i ulepszeniem praktyk biznesowych oraz nie pozwalają firmom kontrolować, w jaki sposób te inwestycje są wykorzystywane i czy przynoszą wymierne korzyści.

„Od czasu naszego pierwszego raportu w 2021 r. poczyniliśmy znaczne postępy w kierunku stania się bardziej zrównoważonym biznesem, ale odkryliśmy również obszary, w których nadal można poczynić znaczne postępy. Ta analiza i autorefleksja tylko wzmocniły nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój” – powiedział Eric Bjorling, dyrektor ds. marki w Trek Bicycle. „Ta druga wersja w przejrzysty sposób pokazuje nasze ustalenia dotyczące emisji wraz z możliwymi do podjęcia działaniami, które jesteśmy gotowi podjąć, aby zmniejszyć nasz ślad węglowy”.

red bike lane in Berlin, Germany

Zdecydowana większość oddziaływania Treka na środowisko jest generowana w łańcuchu dostaw i dotyczy tego, czego Trek wymaga od swoich sprzedawców, dostawców i partnerów. Emisje te są zaliczane do zakresu 3 i stanowią ponad 95% całkowitego wpływu firmy Trek. Choć emisje te nie są bezpośrednio generowane przez firmę Trek, firma postrzega je jako swój obowiązek. Audyty emisji i oceny cyklu życia (LCA) pomogły zespołowi Trek zrozumieć bieżące koszty emisji dwutlenku węgla i określić, w jaki sposób zmniejszyć emisje skumulowane w produktach, ich składzie materiałowym i procesie produkcyjnym.

Aby ograniczyć emisje z zakresu 1 i 2, Trek koncentruje się na wyzwaniach związanych z prowadzeniem zrównoważonej działalności detalicznej i inwestuje w takie obszary, jak ekologiczne budynki i ulepszenia infrastruktury, a także przejście na elektryczne metody transportu. Pozyskiwanie energii odnawialnej jest kluczowym elementem zobowiązania do zrównoważonego rozwoju, a Trek już nad tym pracuje, ponieważ cała siedziba główna i produkcja krajowa są obecnie zasilane energią odnawialną. Aby osiągnąć cel 2030, Trek będzie kupować i wycofywać kredyty energii odnawialnej (REC) dla każdego z obiektów należących do Treka i badać możliwości zrobienia tego samego dla obiektów nie należących do Treka.

Raport zawiera również szczegółowe informacje na temat postępów w realizacji celów określonych w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju z 2021 roku.

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych: Usuwając z opakowań plastik jednorazowego użytku i piankę, Trek był w stanie ograniczyć ilość odpadów plastikowych z opakowań o 240 ton rocznie od 2020 roku.

Recykling akumulatorów do rowerów elektrycznych: Trek nawiązał współpracę z Call2Recycle w 2022 r., aby zapewnić użytkownikom rowerów elektrycznych łatwe i odpowiedzialne rozwiązanie, gdy ich bateria osiągnie koniec okresu użytkowania. Do tej pory sprzedawcy detaliczni Trek pomogli zapewnić właściwy recykling ponad 3 ton akumulatorów do rowerów elektrycznych.

Produkty wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu: Firma Trek zmieniła wykorzystanie tekstyliów, aby tworzyć odzież wykonaną z materiałów pochodzących z recyklingu, takich jak plastikowe butelki na wodę. Wysiłki te pozwoliły na usunięcie 38 ton materiału z wysypisk śmieci i lepsze wykorzystanie milionów wyrzuconych butelek na wodę.

Pełny raport można obejrzeć tutaj.

*od roku bazowego 2021

A cardboard Trek bike box in front of a stack of chopped wood.

Jak zrecyklingować pudło rowerowe

Opakowanie roweru zmniejszające obciążenie środowiskowe nie przyniesie nic dobrego, jeśli nie zostanie odpowiednio przetworzone! Postępuj zgodnie z naszymi instrukcjami, aby odpowiedzialnie pozbywać się opakowania roweru i dowiedz się, co powinno, a co nie powinno być poddawane recyklingowi.
Zrób to krok, po kroku!

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.