Po trzykroć groźna w kolarstwie

Licząca sobie zaledwie 26 lat Jolanda Neff osiągnęła już niejako status legendy świata rowerowego