Polska / polski
You're looking at the polski version of the website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. Choose a different version of the website here.
Emonda Ministry

Przesiadka Ministry

Co czuje człowiek, który przesiada się z roweru o własnościach aero na rower najlepszy do wspinania się? Otóż ten człowiek czuje wszystko!