Så gör du för att cykla på cykelvägar och cykelbanor Tips för roligare, ansvarsfullare och hänsynsfullare cykling.

Så gör du för att cykla på cykelvägar och cykelbanor Tips för roligare, ansvarsfullare och hänsynsfullare cykling.

Var du än cyklar, ansvarar cyklisten alltid för att känna till trafikreglerna och visa hänsyn till alla medtrafikanter. Vi har sammanställt några allmänna tumregler att tänka på vid cykling, och vi anger också vad du särskilt behöver tänka på när du cyklar ute i trafiken, på skyddade cykelbanor och på särskilda cykelvägar.

Tumregler vid cykling

Cyklar är fordon, så cykla därefter! Cykla bara i samma riktning som trafiken, följ alla trafikskyltar och trafikljus och cykla inte på trottoaren.

Var uppmärksam på och visa hänsyn till övriga cyklister, fotgängare och motorfordon.

När du passerar en annan cyklist eller fotgängare, säg ”jag kör om” eller plinga med ringklockan, så att de vet var du är och inte råkar svänga ut precis framför dig.

Använd alltid handsignaler när du ska svänga för att förvarna dina medtrafikanter och visa vart du är på väg.

Kom ihåg – bara för att du är på en cykelbana, är det inte säkert att övriga fordon automatiskt kommer att respektera ditt utrymme. Utgå aldrig ifrån att bilförare kan se dig, och var alltid försiktig i trafiken!

Cykling på oskyddade cykelbanor och ute bland övrig trafik

Oskyddade cykelbanor är sådana som löper utmed vägbanan, utan några barriärer mellan cyklister och övrig trafik.

1) Se upp för bildörrar som öppnas. Särskilt om cykelbanan ligger väldigt nära parkerade bilar. Det är inte kul att få en dörr i nyllet!

2) Var väldigt försiktig när du svänger till vänster. Ta dig antingen försiktigt ut i en fil för vänstersvängande trafik, eller kör rakt fram genom korsningen och stanna på höger sida om den andra gatan. Korsa sedan gatan när trafikljusen slår om till grönt eller när det är säkert att göra det.

3) Se upp för bilar som svänger höger. Bilförare bör kunna se cyklister på oskyddade cykelbanor, med tanke på att de kör jämte dem! Men utgå aldrig ifrån att de faktiskt gör det i det här fallet, och var extra försiktig när du närmar dig en korsning.

Trek Dual Sport

Cykling på skyddade cykelbanor

Skyddade cykelbanor är sådana som har någon typ av barriär mot vägbanan, i form av trottoarkanter, stolpar, parkerade bilar eller liknande.

1) Var särskilt försiktig när du lämnar en skyddad cykelbana. Till exempel när du behöver ta dig förbi ett hinder, göra en vänstersväng eller när du vänder åt andra hållet. Vi upprepar – var väldigt försiktig när du svänger till vänster.

2) Se upp för bilar som svänger höger. Skyddade cykelbanor är ofta byggda så att de syns ordentligt vid korsningar, men en del bilförare kanske har skymd sikt, har glömt att det går en cykelbana där eller bara brister i uppmärksamhet.

3) Om möjligt, håll dig in mot mitten av cykelbanan. När du cyklar på en cykelbana som löper utmed vägbanan, försök hålla dig in mot mitten av cykelbanan för att skydda dig mot stänk från pölar, skräp och annat som kan tänkas flyga upp från vägbanan.

Cykling på särskilda cykelvägar:

När du håller dig på särskilda cykelvägar består dina medtrafikanter mestadels av andra cyklister och fotgängare. Du kommer i princip bara i kontakt med motortrafik när du behöver korsa en väg.

1) Var väldigt uppmärksam på dina medtrafikanter på cykelvägen. Dessa kan vara fotgängare, småbarn, hundar, barnvagnar, övriga cyklister, turister, m.m. När det är så mycket som händer, är det lättare att förlora uppmärksamheten, vilket ofta gör att folk beter sig oförutsägbart.

2) Visa hänsyn när du passerar dina medtrafikanter. Uppmärksamma dina medtrafikanter på att du ska köra om genom att ropa eller använda ringklockan. Beroende på vem som du kör om och hur ouppmärksamma de verkar, kan det också vara bra att sakta ner medan du kör om. Begränsa också hastigheten vid tät trafik.

3) Håll dig i din fil, om de är utmarkerade. De flesta cykelvägar är dubbelriktade, så försök att hålla dig i din fil såvida du inte kör om. Om sträckan är uppdelad i en cykelväg och en gångbana, använd alltid cykelvägen.

Kom ihåg att alla som du ser på gatorna och cykelbanorna bara försöker ta sig någonstans, antingen för jobbets eller för skojs skull. När du följer trafikreglerna, håller koll på omgivningarna och visar hänsyn till dina medtrafikanter, bidrar du till en roligare och trevligare upplevelse för alla. Och, som alltid, använd hjälm samt belysning fram och bak. Om du vill synas ännu bättre kan du även fundera på att använda plagg i varselfärger med reflexdetaljer.

 

Join the #GoByBike movement

Join thousands of fellow riders in simple, meaningful climate action. Choose your bike for one or more trips each week and tag a photo of your ride with #GoByBike for the health of our people and planet.
See #GoByBike in action

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.