Sådan cykler du på cykelstier og stier Tip til at cykle mere fornøjeligt, ansvarsfuldt og hensynsfuldt.

Sådan cykler du på cykelstier og stier Tip til at cykle mere fornøjeligt, ansvarsfuldt og hensynsfuldt.

Uanset hvor du cykler, er det altid cyklistens ansvar at kende færdselsreglerne og at vise hensyn over for andre cyklister, motortrafikanter og fodgængere. Nedenfor har vi nogle tommelfingerregler for cyklister, og vi har noteret nogle hovedpunkter, man skal være opmærksom på, når man cykler på ubeskyttede cykelstier, beskyttede cykelstier og almindelige cykelstier og stier.

Tommelfingerregler for cyklister

En cykel er et køretøj! Derfor skal du cykle i trafikkens køreretning, overholde alle færdselstavler og trafiksignaler og må ikke cykle på fortovet.

Du skal vise hensyn over for andre cyklister, fodgængere og motortrafikanter.

Ring med klokken, når du vil overhale en anden cyklist eller en fodgænger, så de ved, at du vil overhale, og de ikke pludselig trækker ud foran dig.

Ræk altid hånden ud, når du svinger, for at advare andre cyklister, motortrafikanter og fodgængere om, at du vil svinge.

Husk altid, at selvom du befinder dig på en cykelsti, betyder det ikke, at bilister automatisk viser hensyn over for dig. Tag aldrig for givet, at motortrafikanter har set dig, og vær altid agtpågivende på cykel!

Cykling på ubeskyttede cykelstier

Ubeskyttede cykelstier støder helt op til veje med motortrafik uden en barriere mellem cyklister og motorkøretøjer.

1) Pas på bildøre, som åbnes. Især hvis cykelstien er meget tæt på parkerede biler, hvor der er risiko for at blive ramt af en bildør!

2) Pas ekstra på ved venstresving. Bevæg dig enten forsigtigt ind på kørebanen for at svinge, eller cykl lige ud i vejkrydset, og stop i højre side på den krydsende vej. Vær klar til at cykle over, når lyset skifter til grønt, eller når det er sikkert at gøre det.

3) Pas på biler, der drejer til højre. Bilister bør være i stand til tydeligt at se cyklister på ubeskyttede cykelstier, fordi de cykler lige ved siden af vejen! Men tag aldrig for givet, at det er tilfældet, og vær særligt agtpågivende, når du nærmer dig et vejkryds.

Trek Dual Sport

Cykling på beskyttede cykelstier

Langs beskyttede cykelstier er der fortovskanter, pæle, parkerede biler eller andre barrierer mellem cykelsti og vej.

1) Vær ekstra opmærksom ved udkørsel fra en beskyttet cykelsti. Det kan f.eks. være for at cykle uden om en forhindring, for at svinge til venstre, eller hvis du er nødt til at vende om. Som ovenfor skal du passe ekstra på, når du svinger til venstre.

2) Pas på biler, der drejer til højre. Beskyttede cykelstier er som regel anlagt, så cyklister kan ses tydeligt i vejkryds. Alligevel vil nogle bilister måske ikke have klart udsyn, eller måske har de glemt, at der er en cykelsti, eller også er de bare uopmærksomme.

3) Cykl fortrinsvis midt på cykelstien. Når du cykler på en cykelsti langs en kantsten, bør du cykle mere midt på stien for at undgå vandpytter, sten, grene osv., som kan blive slynget op fra vejoverfladen.

Cykling på almindelige cykelstier og stier:

Trafikken på almindelige cykelstier og stier er for det meste andre cyklister og fodgængere. Der er som regel kun biltrafik ved vejkryds.

1) Vær ekstra opmærksom på anden trafik på stien. Det kan være fodgængere, små børn, hunde, klapvogne, andre cyklister, turister osv. På grund af al den aktivitet, der kan være, kan man nemt at blive uopmærksom, og andre reagerer ofte uforudsigeligt.

2) Vis hensyn, når du overhaler andre. Ring med klokken, inden du overhaler, for at advare andre. Alt efter hvem du overhaler, og hvor uopmærksomme de ser ud til at være, kan det være en god ide at sætte farten ned, når du overhaler. Cykl heller ikke med høj fart på steder med megen trafik.

3) Overhold eventuel afmærkning på stien. På mange cykelstier er der trafik i begge retninger, og derfor bør du altid holde dig i din egen bane, undtagen når du overhaler. Hvis det er en delt sti med adskilte baner til fodgængere og cykler, skal du altid vælge cykelstien.

Husk, at alle, som du ser på veje og cykelstier, er på vej et sted hen, hvad enten det er for fornøjelsens skyld eller på vej til arbejde eller skole. Når du overholder færdselsreglerne, skal du være opmærksom på omgivelserne og vise hensyn over for andre trafikanter, så du er med til at gøre det til en fornøjelse for alle at færdes på vejen. Og husk altid at cykle med hjelm og cykellygter. Hvis du vil være mere synlig i trafikken, kan du også overveje neongul beklædning.

 

Join the #GoByBike movement

Join thousands of fellow riders in simple, meaningful climate action. Choose your bike for one or more trips each week and tag a photo of your ride with #GoByBike for the health of our people and planet.
See #GoByBike in action

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.