Trek ansluter sig till Responsible Packaging Movement Trek har tillsammans med dussintals andra företag undertecknat initiativet Responsible Packaging Movement som startades av prAna för att få bort plasten från konsumentförpackningar

Trek ansluter sig till Responsible Packaging Movement Trek har tillsammans med dussintals andra företag undertecknat initiativet Responsible Packaging Movement som startades av prAna för att få bort plasten från konsumentförpackningar

Trek har som målsättning att eliminera användningen av engångsplast och minimera avfallet från våra förpackningar i leverantörskedjan. Som ett led i vår strävan har vi anslutit oss till Responsible Packaging Movement som initierades av klädmärket prAna. Den här rörelsen är en grupp med likasinnade varumärken som använder sin ställning till att bemöta problemet med den massiva mängden plastavfall som plågar världshaven. Tillsammans försöker vi skapa en värld med mindre plast.

Den största fördelen med den här rörelsen är kanske det gemensamma index för plastalternativ som andra medlemmar har funnit vara positiva för miljön utan att inverka menligt på skyddet av produkterna. Den här listan med alternativ till plasten har lett fram till att vi framgångsrikt har kunnat ta bort plast från Treks och Bontragers förpackningar.

För att bidra till en lösning av det växande problemet med plastavfall omfattas nu alla Treks anläggningar av nollavfallsmålet. All plast ska tas bort från våra cykellådor, och konsumentförpackningar ska vara fria från engångsplast senast 2024.

I en tid när den främsta hållbarhetsaspekten är minskade koldioxidutsläpp är det många som frågar sig varför vi fokuserar på plastavfall. Till att börja med är plastbaserat skumgummi mycket svårt att återvinna, tunna plastpåsar återvinns ofta inte utan riskerar att fångas av vinden och hamna i havet eller längs vägen på din nästa tur och buntband hamnar nästan alltid i soporna (plus att de är svåra att återanvända när de en gång har tagits bort). Världens sopberg växer med 1,3 miljarder ton varje år och enligt Ellen MacArthur Foundations beräkningar kommer världshaven att innehålla mer plast än fisk år 2050 om vi inte hejdar vår användning av engångsplast.

Vi kan inte bortse från den påtagliga inverkan som våra förpackningssystem har på naturen.

Vår medverkan i RPM är vårt första steg mot plastfria förpackningar. Före 2020 innehöll en cykellåda med Marlin 24 plastdetaljer av engångstyp för att hålla cykeln i oskadat skick under transporten från fabriken till återförsäljaren. Nu är antalet 12. Men vi gör mer än bara cyklar. Alla Bontragers tröjor, bibshorts, jackor och andra plagg ligger i polyetenpåsar som skyddar dem mot smuts och fukt. Till handskar, Bat Cage-flaskställ och andra tillbehör används buntband i nylon för att fästa dem mot kartongen. Det krävs en hel del tankearbete för att se över dessa system och det är där som nätverket med förpackningspionjärer kommer till vår hjälp.

Även om förpackningsmaterial är viktigt för att skydda våra varor på väg till kunden (och de fyller sin uppgift väl) blir resultatet att den nya ägaren eller återförsäljaren står med en hög med plastskräp. Genom att gå med i Responsible Packaging Movement förstärker vi våra insatser mot en plastfri framtid för våra återförsäljare och kunder och en värld som blir bättre att leva i och cykla i.

Klicka här om du vill ha mer information om prAnas Responsible Packaging Movement.

A cardboard Trek bike box in front of a stack of chopped wood.

Så här återvinner du cykelkartonger ansvarsfullt

Att packa en cykel med material som har lägre klimatpåverkan, spelar en liten roll om det inte återvinns ordentligt! Följ dessa steg för att kasta bort materialet på ett ansvarsfullt sätt och lära dig vad som bör och inte bör återvinnas.
Se hur du gör

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.