Det här är Levison Viltvårdaren rullar på två hjul för att skydda människor och djur

Det här är Levison Viltvårdaren rullar på två hjul för att skydda människor och djur

Levison pratar med en annan man. En Buffalo-cykel står en bit bakom dem.

Landsbygden i Zimbabwe står inför flera utmaningar. Nyckfullt väder, ett varmt och torrt klimat, ingen tillgång till rent dricksvatten eller sjukvård. För att inte tala om lejonen.

Levison är viltvårdare och väktare i byarna runt Victoria Falls i Zimbabwe. Hans jobb är att hålla rovdjur som lejon och hyenor borta från bebyggelsen och lära boskapsskötarna hur de skyddar sina djur.

Varje morgon stiger Levison upp tidigt för att kontrollera om det finns fotavtryck efter rovdjur längs gränserna till hans patrullområden, så att han kan berätta för djurägarna var de bör låta sina hjordar beta. Han undervisar även, och uppmanar alla att bygga starka inhägnader av trädgrenar. Dessutom förespråkar han en fredlig och hållbar samexistens mellan människorna i byarna och de vilda djuren i naturen runtomkring.

”Viltvård är väldigt viktigt”, säger Levison. ”Vi tar inte bort djuren, vi dödar dem inte. Om vi utrotar alla djur kommer framtida generationer inte att ha något djurliv kring sig.”

Levison cyklar på sin Buffalo-cykel på landsbygden.

I sin roll som viltvårdare försöker Levison lära människorna i området vikten av att leva i harmoni med sin boskap och med det lokala viltet.

”Vi försöker lära ut att människorna, boskapen och viltet är likställda”, säger han. ”Alla har samma rätt att överleva här på jorden.”

Levisons insatser för att skydda värdefull mark och boskap bidrar även till att stärka den lokala ekonomin, något som blir allt viktigare eftersom covid-19 har gjort att turisterna blir allt färre. Turismen har varit en viktig del av inkomsterna på lokal nivå.

Men Levison går ofta upp till tre mil för att patrullera de markområden han har ansvar för, och det händer att han går 60 mil till fots på en månad. Arbetet är fysiskt krävande, och många gånger är han trött vid arbetsdagens slut. Ibland kan Levison inte ens ta sig hem på kvällen utan måste slå läger för natten för att undvika att gå till fots i mörkret. Sedan stiger han upp nästa morgon och fortsätter jobba.

”Jag går mellan byarna hela dagen tills jag kommer hem”, säger Levison. ”Jag är trött på att gå långa sträckor till fots.”

Men nu har Levison fått en Buffalo-cykel från World Bicycle Relief. Det ger honom bättre möjligheter att skydda människor och boskap, han kan röra sig i området på ett mer effektivt sätt och han kan tillbringa mer tid med sin familj.

”Förut gick jag mest till fots, förutom när jag stötte ihop med åsnekärror, och någon enstaka gång fick jag lift med en bil”, säger han. ”Nu när jag har en cykel färdas jag snabbare och kan ta mig till alla delar av mitt område utan problem.”

Med cykeln kan Levison och hans familj även hämta vatten från borrade brunnar för att vattna sina odlingar. De säljer sedan grödorna för att köpa andra matvaror i närmaste stad.

”Jag blev verkligen överlycklig när jag fick cykeln”, säger Levison. ”Det var en dröm som gick i uppfyllelse.”

Vill du bidra till att någon som Levison också får en cykel?

En donation till World Bicycle Relief bidrar till att förbättra förutsättningarna för skolelever, sjukvårdspersonal, jordbrukare och andra genom att öka deras mobilitet. Och fram till och med 31 december 2022 kommer Trek att matcha alla bidrag upp till 500 000 dollar.

Läs mer och ge ditt bidrag

Make a life-changing donation

A donation to World Bicycle Relief helps under-resourced communities get the tools they need to conquer the challenge of distance and realize their goals.
Donate now

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.