Det här är Locadia Barnskötaren och kvinnogruppsledaren som hjälper sina medmänniskor till ett bättre liv på cykel

Det här är Locadia Barnskötaren och kvinnogruppsledaren som hjälper sina medmänniskor till ett bättre liv på cykel

I Hwange, Zimbabwe bor Locadia. Hon jobbar som barnskötare, leder en kvinnoföretagargrupp, har två barn och måste gå omkring 10 km varje dag för att ta hand om sin egen och andra familjer i området. Hon startar dagen med att hämta vatten från en brunn, laga mat och sköta andra hushållssysslor innan hon kan ge sig iväg på sin arbetsresa till fots.

Locadia leder möten i stödgrupper för kvinnor och barn och gör hembesök till familjer som rapporterats för vanvård. I ett område där det finns många kulturella hinder för kvinnor att få tillgång till utbildning, vård och arbete lär Locadia ut hur de kan förbättra sina liv genom att spara pengar. De börjar med en enda dollar. Inom dessa grupper organiserar hon utlåning av pengar och lär kvinnorna hur de kan starta egna små företag.

Detta har gjort att fler kvinnor t.ex. kan köpa getter, boskap och cement utan att vara beroende av sina män.

Men för att nå dessa kvinnogrupper för att utbilda dem måste Locadia gå långa sträckor till fots – ibland upp till 34 km. Det gör att hon inte har mycket tid för hushållsarbetet hemma och hon har blivit tvungen att lämna flera av de grupper hon haft hand om.

Men det var innan hon fick en Buffalo-cykel från World Bicycle Relief. Nu när hon kan använda cykeln kan Locadia ta sig mycket längre sträcka på kortare tid och fortsätta att hjälpa andra i området.

– Det är väldigt motiverande att ha en cykel eftersom jag kan träffa fler människor varje dag, säger Locadia. – Jag hinner också ta mig hem innan det blir mörkt ute och laga mat till min familj.

Covid-19 innebar ekonomiska svårigheter för Locadias familj och omgivning. Turismen som är en stor inkomstkälla i området har minskat. Men Buffalo-cykeln har gjort det möjligt för fler kvinnor som Locadia att arbeta och den har även visat sig vara ett viktigt verktyg för andra i familjen.

– Min man använder cykeln för att uträtta ärenden på längre avstånd och för att jaga bort djur från vårt lilla lantbruk, så att tillgången till mat blir tryggare, säger Locadia.

World Bicycle Reliefs modell ”Mobilized Communities” är framtagen för att främja långsiktig användning av cykel som transportmedel i glesbebyggda områden, som där Locadia bor, genom att bygga upp ett hållbart ekosystem för cyklar i anpassad skala. Tack vare denna modell kan de lokala grupperna utforma programmet så att det passar deras behov och lokala mekaniker utbildas för att underhålla och reparera deltagarnas cyklar.

Locadia berättar: – Nu kan jag dela med mig av mina kunskaper till fler kvinnor så att de kan få ett bättre liv.

Vill du hjälpa till att ge en Buffalo-cykel till någon som Locadia?

En donation till World Bicycle Relief hjälper människor i samhällen som har dåligt med resurser att få tillgång till transportmedel för att klara de stora avstånden och kunna förbättra sina liv. Fram till och med 31 december matchar Trek alla bidrag upp till 500 000 dollar.

Läs mer och ge en gåva nu

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.