…och hållbarhet? Treks hållbarhetsrapport för 2023

…och hållbarhet? Treks hållbarhetsrapport för 2023

…och hållbarhet?

Ja, hur går det egentligen, det här med hållbarhet? Att cykla är miljövänligt – det vet alla. Det är inte där utmaningarna ligger. Den stora boven ligger alltid i tillverkning och transport, men också i packningen. Hur går det för oss i vårt hållbarhetsarbete? Läs mer om vårt ärliga hållbarhetsarbete som inte är perfekt, men som det ständigt arbetas på.

Trek har nu släppt sin hållbarhetsrapport för 2023, som beskriver företagets lärdomar och framsteg när det gäller viktiga hållbarhetsinitiativ, inklusive fokus på att minska utsläppen av växthusgaser.

Den nya rapporten använder baslinjemätningar från Treks hållbarhetsrapport 2021 – en första rapport i sitt slag från en tillverkare inom cykelbranschen – för att spåra framsteg. I sitt andra partnerskap med WAP Sustainability Consulting undersökte Trek ett bredare utbud av utsläppskategorier, genomförde livscykelbedömningar och tittade på effekter vid slutet av sin livscykel och effekter i användningsfas för att få en mer exakt bild av de totala utsläppen och för att tillhandahålla en tydlig utgångspunkt för reduktionsmål.

 

hållbarhetsrapport 2023 Trek

Ambitiösa minskningsmål

Den nya rapporten beskriver ambitiösa minskningsmål på kort sikt som är i linje med Science Based Target Initiatives (SBTi): (1) minska Scope 3-utsläppen med 30 % till 2032, (2) minska Scope 1 och 2-utsläppen med 68 % till 2032, och (3) hämta all el från förnybara källor senast 2030*. För att minska utsläppen kommer Trek inte att köpa avdrag, vilket kan försämra det avgörande arbetet med att känna till och förbättra affärspraxis och inte tillåter företag att kontrollera hur den investeringen används och om den har en påtaglig fördel.

”Sedan vår första rapport 2021 har vi gjort betydande framsteg mot att bli en mer hållbar verksamhet, men vi har också upptäckt områden där framsteg fortfarande kan göras. Denna analys och självreflektion har bara ytterligare befäst vårt engagemang för hållbarhet”, säger Eric Bjorling, varumärkesdirektör på Trek Bicycle. ”Denna andra iteration visar tydligt våra utsläppsresultat tillsammans med de åtgärder som vi är beredda att ta för att minska vårt koldioxidavtryck.”

Den stora majoriteten av Treks påverkan skapas i leveranskedjan av vad Trek begär av sina leverantörer, underleverantörer och partners. Dessa utsläpp är kategoriserade under Scope 3, och de står för mer än 95 % av Treks totala påverkan. Även om dessa utsläpp inte direkt skapas av Trek, ser företaget dem som sitt ansvar. Utsläppsrevisioner och livscykelbedömningar (LCA) hjälpte Trek-teamet att förstå nuvarande kostnader för koldioxidutsläpp och avgöra hur man kan minska utsläppen kumulativt för produkter, deras materialuppsättning och deras tillverkningsprocess.

Hållbarhet 2023 Trek

Utmaningarna

För att ta itu med utsläppen från Scope 1 och 2 fokuserar Trek på utmaningarna med att driva en hållbar detaljhandelsverksamhet och investera i områden som grön byggnad och förbättringar av infrastruktur samt övergångar till elektriska transportmetoder. Att köpa förnybar energi är en nyckelkomponent i hållbarhetsåtagandet, och Trek arbetar redan för detta med alla huvudkontor och all inhemsk tillverkning som för närvarande drivs av förnybar energi. För att uppfylla 2030-målet kommer Trek att köpa och avveckla Renewable Energy Credits (REC) för var och en av Treks ägda anläggningar och utforska sätt att göra detsamma för icke-Trek-ägda anläggningar.

Rapporten beskriver också de framsteg som gjorts med målen i hållbarhetsrapporten för 2021.

  • Minska förpackningsavfall: Genom att ta bort engångsplast och skum från förpackningen har Trek kunnat undvika 532 422 lbs. av plastavfall från förpackningar per år sedan 2020.
  • Återvinning av elcykelbatterier: Trek samarbetade med Call2Recycle 2022 för att säkerställa att elcykelanvändare har en enkel och ansvarsfull lösning när deras batteri har nått slutet av sin livslängd. Hittills har Trek-återförsäljare hjälpt till att säkerställa korrekt återvinning av över 6 896 lbs. av elcykelbatterier.
  • Produkter gjorda av återvunnet material: Trek har ändrat textilanvändningen för att skapa kläder gjorda av återvunnet material som vattenflaskor av plast. Dessa ansträngningar har avlett 32 974 kg material från soptippar och omvandlat miljontals kasserade vattenflaskor till bättre användning.

Hela rapporten kan du läsa här

*från ett basår 2021

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.