En anden form for høst Treks private spor handler lige så meget om genoprettelse som om genskabelse

En anden form for høst Treks private spor handler lige så meget om genoprettelse som om genskabelse

Verdens bedste mountainbikes testes på skrappeste vis. Ikke bare under ekstreme forhold rundt omkring i verden, men også hjemme os selv på en privat 25 km lang singletrack, som vi kalder The Farm. I dag er The Farm omgivet af en frodig savanne af naturligt hjemmehørende egetræer. Sådan har det ikke altid været. At få genoprettet dette oprindeligt dyrkede landsbrugsområde i sin naturlige tilstand var et projekt baseret på at skabe balance, hvor det har været lige så vigtigt at genoprette som at genskabe.

På en privat grund ikke langt fra Treks hovedsæde skærer en smal grusindkørsel sig igennem en mark. Den standser foran en moderne ranch-låge, der strækker sig solidt op i den blå himmel. Herfra fortsætter den gule vej under et tungt espalier af jernbanesveller for derefter at munde ud i et 95 ha prærielandskab indrammet af tætte ege- og fyrreskovområder.

Jorden har tidligere været dyrket af en lokal familie igennem mange år. Men trods denne dyrkningsindsats har jordbunden aldrig været egnet til landbrug, og i sidste ende har høsten sjældent været besværet værd. Oprindeligt var jorden imidlertid en egesavanne med store, bølgende tuer af præriegræs og gult indianergræs. Inden jorden blev inddraget til landbrug, vadede flokke af virginiahjorte igennem det høje græs, og rødhalede våger satte til vejrs fra spredte burrer og farveeg, mens deres skygger fulgte dem som haler igennem de vilde blomster i søgen efter en markmus i panisk flugt.

Til sidst gav familien op over for den sandede, stenfyldte jord. De ophørte med at dyrke jorden og indgik en aftale med cykelproducenten længere oppe ad vejen, som ledte efter et sted, hvor de ansatte kun teste nye modeller af mountainbikes. Familien tillod gerne Trek at etablere spor, men på én betingelse: To uger hvert år, i jagtsæsonen på kalkuner og hjorte, skulle sporene være lukket, og der måtte ikke cykles på arealet. Det var en god aftale.

Selv dengang var savannen i sin udpinte stand smuk, sådan som de fleste landbrugsjorde i USA’s Midtvesten nu engang fremstår med geometriske former. Men trods kulturresterne af de snorlige plovfurer på arealet var der ingen tvivl om, at jorden var ude af balance.

Så da Trek gik i gang med at etablere et lokalt areal til at testkøre mountainbikes, havde sporbyggerne områdets oprindelige stand som udgangspunkt. Deres udgangspunkt var, at genoprettelse måtte gå hånd i hånd med at genskabe området, og selvom disse to mål ikke var umiddelbart forenelige, skulle de komme til at indgå i et symbiotisk forhold.

For at sætte savannen tilbage i en sund balance fik Trek assistance af firmaet EC3 Environmental Consulting Group Inc. samt Aldo Leopold Nature Center. Vi såede mere end 30 forskellige arter af oprindelige græsser og vildblomster, og vi genindførte tusindvis af naturligt hjemmehørende træer. Stedets varierede topografi krævede en varieret tilsåning, for at savannen og skovområderne kunne trives i de samme rammer. Om vinteren skærer vildtveksler sig i snoede stier under de snedækkede hvidege og fyrretræer. Om foråret bryder savannen i et flot flor af håret solhat, farvebælg, dagøje og vild hestemynte.

The Farm var et projekt baseret på at skabe balance. En planlægning af sporene uden at tage højde for genoprettelsen af savannen og skovområderne, eller omvendt, ville have været en halv løsning. Målet var fra starten, at dette område skulle være så selvbærende som muligt, og genoprettelse var den eneste måde, hvorpå det kunne opnås. Det mindsker afstrømning, skaber et gunstigt og sikkert levested for det naturligt hjemmehørende vilde dyreliv, og det giver nogle rammer, som man i dag ikke kan forstå, hvordan man overhovedet kunne være dem foruden.

The Farm er i lige så høj grad et fristed for naturen, som det er for de medarbejdere, der tester cykler på området. Vi ville give området og dets vilde natur de bedste og mest gunstige betingelser, og det er netop, hvad vi også ønskede for vores medarbejdere. Vi giver til naturen, og vi får noget til gengæld af den.

Her ved vi, at høsten ikke måles i antal baller eller korntraver. I stedet søger vi at skabe et samlingspunkt, der gavner både naturen og os. Og selvom resultaterne af vores indsats ikke står klar i morgen, er vi på vej til at skabe fuld balance på stedet.

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.