Bedre esker, for en sunnere planet Våre tiltak for å bli kvitt forurensende sykkelemballasje

Bedre esker, for en sunnere planet Våre tiltak for å bli kvitt forurensende sykkelemballasje

Caixa atual da Marlin

Sykkelemballasje medfører mye avfall. Å sikre at syklene holder seg plettfrie når man frakter dem langt, krever mye tilrettelegging, og medfører dessverre mye avfall.

Dess mindre sykkelen beveger seg i esken, desto bedre stand er den i når den ankommer butikken. Men for å hindre bevegelse inne i esken har man tradisjonelt brukt haugevis med små plastdeler: Strips, bobleplast, kassettbeskyttere og annet som havner i restavfallet. Når dette ganges med antallet sykler som sykkelbransjen sender hvert år, blir mange bekker små til en stor å.

Vi har lagt ut på en reise for å ta tak i miljøbelastningen vår med vidtfavnende tiltak, blant annet et internt skifte til fornybar energi og fortsatte samarbeid med resirkuleringsorganisasjoner som gjør om plastavfall til nye Bontrager-produkter.

Vi har i årevis arbeidet i kulissene for å minske vårt behov for emballasje som ikke kan resirkuleres. Og nå føler vi at vi kan dele det vi har fått til. Vi er ikke helt i mål ennå, men vi er nærmere enn noen gang – og vi har kartlagt en rute for å nå vårt endelige mål.

Siden mai i fjor har vår mest populære modell blitt sendt til forhandlerne våre i fullstendig overhalt emballasje der antallet deler som ikke kan resirkuleres er redusert fra 22 til 12.

Emballage Marlin

Marlin-emballasje

Emballage du Marlin

Caixa antiga da Marlin

Emballage du Marlin avec moins de plastique

Mar

Emballage avec plus de carton et moins de plastique

Caixa atual da Marlin

Med disse endringene har vi tatt bort 22 tonn plastavfall per år. Innen utgangen av 2021 skal Treks sykkelemballasje være plastfri, bortsett fra to små deler.

 

Det å fjerne 10 små plastdeler kan virke som småtteri, men disse bekkene små gjør en ganske gedigen å. I produksjonssyklusen mai–desember 2020 eliminerte vi 22 tonn plastavfall.

Dette er vel og bra, men reisen er ikke over. Vi har tenkt å redusere disse 12 plastdelene til bare 2 innen utgangen av året.

A cardboard Trek bike box in front of a stack of chopped wood.

How to recycle your bike box

Lower-impact bike packaging won't do any good if it's not properly recycled! Follow these steps to dispose of bike packaging responsibly and learn what should and shouldn't be recycled.
See the steps

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.