En ny skörd På Treks egna stigar är restaurering lika viktigt som nyskapande

En ny skörd På Treks egna stigar är restaurering lika viktigt som nyskapande

Världens bästa mountainbike-cyklar utsätts för omfattande testning, inte bara på de mest extrema platserna utan även hos oss lokalt, på ett privat 25 km långt nätverk av stigar som vi kallar The Farm. Numera omges The Farm av en frodig prärie med en omgivande ekskog. Men så har det inte alltid varit. Att återskapa det tidigare jordbrukslandskapet till dess naturliga tillstånd var ett projekt som byggde på balans, där restaurering var lika viktigt som nyskapande.

På privat mark bara en liten bit från Treks huvudkontor korsar en smal grusväg en åker. Vid infarten sticker en stor och modern ranchgrind upp mot den blå Wisconsin-himlen. Härifrån löper grusvägen under en järnvägsbro byggd med kraftiga timmerstockar och sedan vidare till 95 ha prärie omsluten av en tät skog med ekar och tallar.

Marken har i många år odlats av en lantbrukarfamilj. Men trots deras ansträngningar blev marken aldrig någon riktig jordbruksmark och skörden var inte mödan värd. Från början var den här marken en eksavann med böljande kalkongräs och indiangräs. Innan marken började odlas betade hjordar med rådjur i det långa gräset och rödstjärtade vråkar lyfte från greniga ekträd. Deras skuggor svepte över ängens vilda blommor i jakten på möss.

Slutligen fick den sandiga och steniga marken familjen att ge upp. De lade ned jordbruket och sålde marken till cykelföretaget lite längre upp längs vägen som letade efter en plats där de anställda kunde testa de nya mountainbike-modellerna. Familjen kände sig nöjd med att Trek skulle anlägga stigar, men på ett villkor: Två veckor varje år, under kalkon och rådjurssäsongen, skulle stigarna stänga och området vara fritt från cyklister. Överenskommet.

Prärien, även i detta utarmade tillstånd, var vacker på det geometriska sätt som det flesta jordbrukslandskap är i Mellanvästern. Men trots att alla kvarstående plogfåror gjorde ett gott försök till harmoni såg landskapet ut som ett bombnedslag.

Så när Trek bestämde sig för att skapa en egen testbana för mountainbike såg landskapsarkitekterna marken framför sig som den en gång hade sett ut. Restaurering, bestämde de sig för, skulle vara lika viktigt som nyskapande och dessa två till synes motstridiga strävanden skulle föras samman i en enhetlig symbios.

Trek anlitade EC3 Environmental Consulting Group Inc. och Aldo Leopold Nature Center för att återställa prärien till sitt naturliga tillstånd. Över trettio olika gräsarter och vilda blommor såddes och tusentals träd från den naturliga floran planterades. Den varierande topografin krävde en varierad sådd. Både prärie och skogslandskap måste kunna trivas på samma område. Vintertid mejslar rådjuren fram vindlande stigar mellan snötäckta ekar och tallar. På våren spricker prärien ut i sommarrudbeckia, färgväppling, dagöga och lila temynta.

The Farm var ett projekt som byggde på balans. Att fokusera på stigarna utan att beakta prärien och skogen, eller att fokusera på restaureringen och inte på stigarna, det vore att bara se halva jobbet. Målet var att återskapa ett så naturligt landskap som möjligt och restaurering var det enda möjliga verktyget. Avrinning skulle motverkas och djurlivet ges en trygg och hälsosam miljö. Det skulle bli ett område som man undrar hur man hade klarat sig utan.

Genom sin design är The Farm ett skyddsvärt naturområde och ett paradis för de anställda som testkör cyklar. Vi ville ge landskapet och dess naturliv de bästa förutsättningar för en god och hälsosam miljö och det är precis det som vi vill ge våra anställda också. Vi ger till naturen och naturen ger tillbaka till oss.

Vi förstår att vår skörd inte kan mätas i balar eller hopp. Vi söker istället att utveckla ett samhälle som passar naturen lika bra som naturen passar oss, och även om våra ansträngningar inte skulle ge resultat imorgon är vi på god väg mot balans.

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.