Norge / Norsk bokmål
You're looking at the Norsk bokmål version of the website. Don’t worry. We’ve all taken a wrong turn before. Choose a different version of the website here.

Slik sykler du i sykkelfelt og på sykkelstier Tips for hyggeligere, mer ansvarlig og respektfull sykling.

Slik sykler du i sykkelfelt og på sykkelstier Tips for hyggeligere, mer ansvarlig og respektfull sykling.

Uansett hvor du sykler, er det alle syklisters ansvar å kunne reglene som gjelder på veien og å respektere andre syklister, bilister og fotgjengere. Vi gir deg derfor her noen generelle tommelfingerregler for sykling, og samtidig gir vi deg noen tips til hva du skal passe på når du sykler i sykkelfelt, på sykkelvei og på sykkel- og turstier.

Tommelfingerregler for sykling

Sykler er kjøretøy, så oppfør deg som du bruker et kjøretøy! Sykle bare i riktig kjøreretning, følg alle trafikkskilt og lyssignaler, og sykle ikke på fortauet.

Vær oppmerksom på og vis respekt for andre syklister, fotgjengere og kjøretøy.

Før du passerer en syklist eller en fotgjenger bør du melde fra at du kommer, slik at de vet at du skal forbi og ikke spretter ut foran deg.

Bruk alltid håndsignaler når du svinger for å varsle andre syklister, bilister eller fotgjengere om at du har tenkt å endre retning.

Husk: Det at du sykler i et sykkelfelt betyr ikke at bilene automatisk tar hensyn til deg. Anta aldri at bilister ser deg, og vær alltid forsiktig når du sykler!

Sykling i ubeskyttede sykkelfelt

Ubeskyttede sykkelfelt går rett ved siden av biltrafikk, uten noen slags sperring mellom syklister og trafikken.

1) Pass opp for bildører som åpnes. Særlig hvis sykkelfeltet går veldig tett på parkerte biler. Man vil nødig smelle inn i ei dør!

2) Vær veldig forsiktig når du svinger til venstre. Beveg deg enten forsiktig inn i bilenes kjørebane for å svinge, eller sykle til neste kryss og stopp på høyre side av gata. Gjør deg klar til å krysse gata når det blir grønt eller når det ellers er trygt.

3) Pass opp for biler som skal til høyre. Bilister burde kunne se syklister i sykkelfeltet klart og tydelig – de kjører tross alt rett ved siden av dem! Men anta aldri at dette er tilfellet, og vær ekstra forsiktig når du nærmer deg et kryss.

Trek Dual Sport

Sykling i beskyttede sykkelfelt

Beskyttede sykkelfelt er atskilt fra øvrig trafikk av fortauskanter, parkerte biler og andre barrierer.

1) Vær ekstra forsiktig når du forlater det beskyttede sykkelfeltet. For eksempel når du skal rundt en hindring, skal svinge til venstre eller er nødt til å snu. Som sagt, vær veldig forsiktig når du svinger til venstre.

2) Se opp for biler som skal til høyre. Beskyttede sykkelfelt er som regel bygget med tanke på høy synlighet ved veikryss, men noen bilister ser kanskje ikke så godt, har kanskje glemt hele sykkelfeltet, eller de er rett og slett distrahert.

3) Dersom det er mulig, bør du sykle mot midten av feltet. Når du sykler i et sykkelfelt ved en fortauskant, bør du holde deg i midten av feltet for å unngå søledammer, rusk og annet som potensielt kan fly opp fra veien.

Sykling på sykkelstier og turstier:

Trafikken du møter på sykkelstier og turstier er stort sett andre syklister og fotgjengere. Biler møter du stort sett på ved kryss.

1) Vær veldig obs på annen trafikk på stien. Den kan bestå av fotgjengere, barn, hunder, andre syklister, turister osv. Når det foregår så mye er det enklere å bli distrahert, og folk oppfører seg ofte uforutsigbart.

2) Vær forsiktig når du passerer andre på stien. Meld tydelig fra at du kommer før du sykler forbi, og vurder å bruke ringeklokka for å gi deg til kjenne. Avhengig av hvem du sykler forbi og hvor distrahert vedkommende virker, kan det også være lurt å bremse ned når du passerer. Sykle heller ikke i full fart gjennom områder med mye aktivitet.

3) Følg oppmerkingen, dersom den finnes. De fleste sykkelstier har toveistrafikk, så prøv å hold deg i ditt felt, med mindre du skal forbi noen. Hvis stien deler seg i sykkelfelt og fotgjengerfelt skal du alltid bruke sykkelfeltet.

Husk at alle du ser på gata og på sykkelstier bare er på vei et sted, det være seg for moro skyld eller for å jobbe. Når du følger reglene, følger med på omgivelsene og respekterer andre som bruker veien, bidrar du til en morsommere og mer fornøyelig opplevelse for alle. Og pass alltid på å bruke hjelm og for- og baklykt. Vurder også å bruke signalfarger for å gjøre deg ekstra synlig.

 

Join the #GoByBike movement

Join thousands of fellow riders in simple, meaningful climate action. Choose your bike for one or more trips each week and tag a photo of your ride with #GoByBike for the health of our people and planet.
See #GoByBike in action

About the Author: Trek

Our mission: we build only products we love, provide incredible hospitality to our customers, and change the world by getting more people on bikes.